ඉංග්‍රීසි වචන වල තේරුම පහසුවෙන් දැනගන්න

Wednesday 30 January 2019 | 182 Views

ඉංග්‍රීසි වචන වල තේරුම පහසුවෙන් දැනගන්න
අන්තර්ජාලය කියන්නේ අද කාලේ අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. අපි හුගාක් දෙවල් ඉගෙන ගන්නේ Google හරහා වෙනත් web pages වලින්. ඒත් හුගක් දෙනෙක්ට තියන ප්‍රශ්නයක් තමයි කඩ්ඩ. කඩ්ඩ කිවුවට හුගක් වචන ශේප් එකේ තෙරුම් ගන්න පුලුවන්. ඒත් හුගාක් අපහසු වචනයක් ආවොත් අවුල් යනවා. අපි කවුරුත් සර්වසම්පූර්ණ නැහැනේ. මේ වගේ ඉතාමත් අපහසු වචන ආවම බොහොවිට අපි කරන්නේ එක්කො Dictionary එකක් බලනවා, නැත්නම් එකේ තේරුම ගූගල් කරලා බලනවා. නමුත් ඔයාලා දන්නවද කට්ට කන්නේ නැතුව ඒ හැම වචනෙකම තේරුම බලාගන්න විදිහක් තියනව කියලා. ඒ තමයි Sinhala Meaning Google Extension එක.
මෙය බාවිතා කරන ඔබට ඕනෑම වෙබ් පිටුවක තිබෙන ඉංග්‍රීසි වචනවල සිංහළ තේරුම පහසුවෙන් ලබාගත හැකියි. ඒ සදහා ඔබ කල යුත්තේ එම ඉංග්‍රීසි වචනය මතට කර්සරය ගෙනයාම පමණයි. එසැනින් ඔබට එම ඉංග්‍රීසි වචනයට අදාළ නිවැරදි සිංහළ තේරුම දැකගත හැකියි. වෙබ් පිටුවල අන්තර්ගතය පිලිබදව නිවැරදි අවබෝදක් ලබාගන්න මෙන්ම ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වර්දනය සදහාත් මෙම Sinhala Meaning Extension එක මනා පිටුවහලක් සපයනවා. Sinhala Meaning ඔබේ Chrome වෙබ් ගවේශකයට ස්ථාපිත කරගන්නා ආකාරය හා එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පහත දැක්වෙනවා

1) මුලින්ම Google chrome web store එකට යන්න
අන්තර්ජාලය කියන්නේ අද කාලේ අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. අපි හුගාක් දෙවල් ඉගෙන ගන්නේ Google හරහා වෙනත් web pages වලින්. ඒත් හුගක් දෙනෙක්ට තියන ප්‍රශ්නයක් තමයි කඩ්ඩ. කඩ්ඩ කිවුවට හුගක් වචන ශේප් එකේ තෙරුම් ගන්න පුලුවන්. ඒත් හුගාක් අපහසු වචනයක් ආවොත් අවුල් යනවා. අපි කවුරුත් සර්වසම්පූර්ණ නැහැනේ. මේ වගේ ඉතාමත් අපහසු වචන ආවම බොහොවිට අපි කරන්නේ එක්කො Dictionary එකක් බලනවා, නැත්නම් එකේ තේරුම ගූගල් කරලා බලනවා. නමුත් ඔයාලා දන්නවද කට්ට කන්නේ නැතුව ඒ හැම වචනෙකම තේරුම බලාගන්න විදිහක් තියනව කියලා. ඒ තමයි Sinhala Meaning Google Extension එක.

මෙය බාවිතා කරන ඔබට ඕනෑම වෙබ් පිටුවක තිබෙන ඉංග්‍රීසි වචනවල සිංහළ තේරුම පහසුවෙන් ලබාගත හැකියි. ඒ සදහා ඔබ කල යුත්තේ එම ඉංග්‍රීසි වචනය මතට කර්සරය ගෙනයාම පමණයි. එසැනින් ඔබට එම ඉංග්‍රීසි වචනයට අදාළ නිවැරදි සිංහළ තේරුම දැකගත හැකියි. වෙබ් පිටුවල අන්තර්ගතය පිලිබදව නිවැරදි අවබෝදක් ලබාගන්න මෙන්ම ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වර්දනය සදහාත් මෙම Sinhala Meaning Extension එක මනා පිටුවහලක් සපයනවා. Sinhala Meaning ඔබේ

වෙබ් ගවේශකයට ස්ථාපිත කරගන්නා ආකාරය හා එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පහත දැක්වෙනවා

2) ඉන්පසු search කරන තැනට ගිහින් sinhala meaning extension කියලා type කරලා search කරන්න.

3)මේ පේජ් එකට ආවම sinhala meaning කියන extension එකේ +FREE කියන ටැබ් එක click කරන්න. ඊලගට auto ඒ extension එක install වෙයි. දැන් වැඩේ හරි. browser එක close කරලා, ආයේ open කරලා බලන්න ලස්සනට extension එක වැඩ කරයි. මේකෙන් තම තමන්ගේ කඩ්ඩත් හදාගන්න පුලුවන්.

Like and Subscribe

Article එක හොදයි නම් / ලස්සනයි නම් / දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් කරන්න

මේ රතු පාට button එක ක්ලික් කරලා අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.


Your Reaction

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Share This Article

Leave a Reply

Comments